แพทย์เตือน น้ำตาลในเลือดสูง

แพทย์เตือน น้ำตาลในเลือดสูง เป็นหนึ่งในสาเหตุอาการปลายนิ้วชา พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวาน

 

สุขภาพ

 

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดี กรมการแพทย์ เผยว่า การใช้ชีวิตในสังคมไทยปัจจุบันมีความตึงเครียด เร่งรีบ ความกดดันต่าง ๆ ทำให้คนไทย หันมาบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอาหารที่มีรสชาติหวาน โดยจากสถิติในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ประเทศไทยมีผู้ที่เป็นเบาหวาน 4.4 ล้านคน มากขึ้นทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น และวัยทำงาน มากเป็นอันดับ 4 รองจาก จีน อินเดีย ญี่ปุ่น

สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน
นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน มี 3 ประเภทหลัก ได้แก่:

เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้
เกิดจากการที่ตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่เพียงพอต่อการใช้
เกิดภาวะการดื้ออินซูลิน และเบาหวานขณะตั้งครรภ์
นอกจากโรคเบาหวานทั้ง 3 ประเภทแล้ว ยังมีโรคเบาหวานที่พบได้ไม่บ่อย อย่างโรคเบาหวานที่เกิดจากกรรมพันธุ์หรือแบบโมโนเจนิก อีกทั้งยังมีโรคเบาหวานจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น การใช้ยา หรือเกิดจากโรคของตับอ่อนอักเสบ หากผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดีพอ ก็อาจจะเป็นต้นเหตุของโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้

ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีโอกาสมีอาการปลายนิ้วชามากกว่า
นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ อดีตนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจเกิดภาวะเสียหายกับเส้นประสาทบริเวณมือและเท้า นำไปสู่อาการชาปลายนิ้ว บริเวณนิ้วมือหรือนิ้วเท้าได้ ซึ่งอาการดังกล่าว พบในผู้ป่วยเบาหวานมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน

วิธีการป้องกัน-รักษา ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน
ควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
รับการตรวจปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน เช่น ไขมันคลอเลสเตอรอล ไขมันไตรกลีเซอไรด์
งดการสูบบุหรี่
ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม